Son Dakika Haberleri
Başlangıç / Atatürk

Atatürk

Atatürkün düşünce özgürlüğüne verdiği önemi bir örnekle açıklayınız

Atatürkün düşünce özgürlüğüne verdiği önemi bir örnekle açıklayınız “Her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak kendine malik siyasi bir fikre malik olmak seçtiği bir dinin icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilemez ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır.” …

Devamını Oku »

İnkılapçılık ilkesi nedir kısaca

İnkılapçılık ilkesi nedir kısaca İnkılabın kelime anlamı; bir durumdan başka bir duruma geçme veya dönüşme demektir. Atatürk’ün ilkelerindendir. “Mevcut kurumları zorla değiştirmek ve Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplarına göre ilerlemesini sağlayacak kurumları koymaktır.” sözüyle inkılabın ne demek olduğunu Atatürk kısaca …

Devamını Oku »

Atatürk yönetim şekli olarak neden cumhuriyeti seçmiştir

Atatürk yönetim şekli olarak neden cumhuriyeti seçmiştir ? Kısaca açıklayınız Atatürk Monarşik sistemin Türk milleti üzerinde eski etkisi olmadığını düşünerek ve Türk milletinin kendi kendisini yönetecek kapasitede olduğunu düşünerek bu yönetim şeklini tercih etmiştir. Dünya üzerin de bu yönetim şeklini ilk uygulayan devletlerden birisi Türkiye Cumhuriyetidir.

Devamını Oku »

Atatürk niçin asker olmak istedi

Atatürk niçin asker olmak istedi ? Kısaca yazınız Atatürk Osmanlı devletinin zor dönemler geçirdiği zamanlarda dünyaya gelmiştir. Atatürk’ün çocukluğunu geçirdiği bu dönem Atatürk’ü çok etkilemiştir. Zekası ve yeteneği de bu meslek için çok uygun olduğu için çok başarılı şekilde asker olup zamanla büyük bir komutan olmuştur.

Devamını Oku »

Atatürk’ün teğmen rütbesiyle mezun olduğu okul

Atatürk’ün teğmen rütbesiyle mezun olduğu okul hangisidir Atatürk Kara harp okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Bu okulda bütün hocaların dikkatini zekası ve askeri yeteneği ile dikkatleri üstüne çekmiştir. Buradan sonra ki eğitim hayatına Harp akademisinde devam etmiştir.

Devamını Oku »

Atatürk’ün ilk askeri başarısı

Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangi savaştır? Atatürk büyük başarılara imza atmış büyük bir komutandı. Milleti için elinden gelen büyük gayretleri sarf etmiş ve yeni Türkiye yolunda ilerlemeye devam etmiştir. Onun ilk askeri başarısı Trablusgarp Savaşıdır. Edindiği bilgi ve becerilerini kullanarak bu savaşı kazanmıştır.

Devamını Oku »

Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan diğer inkılaplar

Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan diğer inkılaplar Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan diğer yeni inkilaplar – Tevhidi Tedrisat Kanunu kabul edilerek tüm eğitim kurumları birleştirildi. – Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırıldı. ve yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. – Erkanı Harbiye Vekaleti kaldırıldı ve yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. …

Devamını Oku »

Halifeliğin kaldırılmasıyla hangi alanlarda nasıl değişiklikler olmuştur

Halifeliğin Kaldırılmasıyla Hangi Alanlarda Nasıl Değişiklikler Olmuştur 5. Sınıf Halifelik kaldırıldıktan sonra laiklik yani devletin yönetiminde herhangi bir dinin referans gösterilmemesi durumu meydana gelmiştir. Uluѕal еgеmеnlik anlaуışı güçlenmiştir. İnkilapların yapılması kolaylaşmıştır. Devrim hareketlerine büyük yol açılmış oldu. Eski rejimlere dönüş tamamen kapatılmış oldu.

Devamını Oku »

Atatürk’ün öğrenim hayatı boyunca gittiği okullar

Atatürk’ün öğrenim hayatı boyunca gittiği okullar nelerdir Atatürk ilk olarak Selanik’te mahalle mektebinde okudu. Burayı bitirdikten sonra Şemsi Efendi İlkokuluna devam etti ve bu okulu tamamladı. Sonra Selanik Askeri Rüştiyesine kayıt oldu. Zeki olduğu için Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa diğer Mustafalar dan ayırmak için “Kemal” ismini layık buldu. Burayı da bitirdikten sonra Manastıra …

Devamını Oku »

Atatürkün öğrenim hayatı kısaca

Atatürk’ün öğrenim hayatı kısaca yazınız Mustafa kemal ilk öğrenimini Selanik’te mahalle mektebini bitirdikten sonra Şemsi Efendi İlkokuluna devam etti ve mezun oldu. Daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesine kayıt oldu çok zeki biri öğrenci olduğu kısa bir süre sonra fark edildi. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa diğer Mustafalar dan ayırmak için “Kemal” ismini koydu. Bu okulu …

Devamını Oku »

Atatürk’ün önderliğinde yapılan değişiklikler nelerdir

Atatürk’ün önderliğinde yapılan değişiklikler nelerdir Mustafa Kemal Atatürk her alanda yeni yeni kanunlar yaparak çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak istemiştir. Yaptığı yenilikler halen günümüzde konuşulur ve bu sistem hakkında bilgiler verilir. Cumhuriyetin İlanı Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Mecellenin kaldırılması, Şapka kanunu, Kılık ve kıyafette değişiklik, Takvim saat ve ölçülerde değişiklik, Medeni kanunun kabulü, …

Devamını Oku »

Atatürkün yaptığı yenilikler kısaca özeti

Atatürk’ün yaptığı yenilikler kısaca özeti Atatürk yeni bir anayasa yaparak Türkiyeyi en modern seviyelere çıkarmak istemiş ve bunu başarmıştır. Yaptığı yenilikler,  Cumhuriyetin İlanı,  eğitim ve öğretimin birleştirilmesi,  mecellenin kaldırılması, şapka kanunu, kılık ve kıyafette değişiklik, takvim saat ve ölçülerde değişiklik, medeni kanunun kabulü, Türk ceza kanunu,  Türk kadınının medeni ve siyasi haklarına …

Devamını Oku »

Atatürkün getirdiği yenilikler nelerdir

Atatürk’ün getirdiği yenilikler nelerdir kısaca Büyük önder Gazi Mustafa Paşa Türkiye Cumhuriyetini kurarken  büyük yeniliklere imza atmıştır. Günümüzde halen bu yeniliklerle ülkemiz dimdik ayakta durmaktadır. Yaptığı yenilikler şunlardır: 29 Ekim 1923 – Cumhuriyetin İlanı 1924 – Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi 1924-1937 – Mecellenin Kaldırılması 25 Kasım 1925 – Şapka Kanunu …

Devamını Oku »

Atatürk neden askerlik mesleğini seçmiştir

Atatürk neden askerlik mesleğini seçmiştir ? Kısaca açıklayınız Atatürk’ün büyüdüğü çevrede dolaşan askeri üniformalı askerler ve devletin içinde bulunduğu durumdan çok etkilenen Atatürk zamanla askerlik mesleğine ayrı bir sempati duymuş ve ailesinden gizli sınavlara girmiş ve oldukça başarılır bir şekilde askeri okullara gitmeye hak kazanmıştır. Gittiği her okulu başarılarla bitiren …

Devamını Oku »

Atatürk neden asker olmuştur

Mustafa Kemal eğitim hayatına devam edebilmek için Selanik’te yaşayan halasınn yanına taşındı. Burada Mülkiye İdadisine kaydoldu fakat bu okulu okumasını Büyükannesi istemiyordu. Mustafa Kemal bir gün okuldayken Arapça öğretmeni tarafından dayak yediği için büyükannesi hemen torununu okuldan aldırdı. Sonra bir gün Askeri Rüştiye okuluna giden mahalle arkadaşlarının giymiş olduğu okul …

Devamını Oku »

Atatürk ün akılcılık ve bilime verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler

Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi belirten sözlerinden örnekler Mustafa kemal akılcılık ve bilime yük önem vermiş ve yeni doğacak nesillere bunu öğretilmesi için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Atatürk’ün bu konuda birçok sözleri vardır, bunlardan bir kaçını sizle paylaşalım. Akıl ve mantığın çözümleyemeyeceği mesele yoktur. Bilim, gerçeği bilmektir. İnsanların …

Devamını Oku »

Cumhuriyetin getirdiği yenilikler nelerdir maddeler halinde

Cumhuriyetin getirdiği yenilikler nelerdir maddeler halinde .Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı .Sarık, fes, çarşaf gibi kıyafetler yasaklandı ve kıyafet kanunu getirildi .Hicri takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı .Uluslararası saat ve ölçü birimlerine geçildi .Arap alfabesi yerine yeni Türk alfabesi kullanılmaya başlandı .Atatürk ülkemizin cumhurbaşkanı seçildi .Soyadı kanunu ilan …

Devamını Oku »

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte ülkemizde hangi alanda yenilikler yapıldı

Cumhuriyet yönetimiyle birlikte ülkemizde hangi alanda yenilikler yapıldı .Arap alfabesinin kullanımı bırakıldı ve halka yeni Türk alfabesi tanıtıldı. .İslam vakıfları devlet denetimi ve idaresi altına girdi .Hicri takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı .Uluslararası saat ve uzunluk ölçüleri kullanılmaya başlandı .Şapka ve kıyafet kanunu ile kıyafet devriminin yapılması .Kadınlara belli …

Devamını Oku »

Cumhuriyet kurulduktan sonra atatürk

Cumhuriyet kurulduktan sonra atatürk Ülkemizde cumhuriyet 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Atatürk ise 1881 yılında dünyaya gelmiştir. Yani cumhuriyet ilan edildiği zaman Atatürk 42 yaşındaydı. Yapacağımız hesaba göre cumhuriyetin 10. Yılında Atatürk 52 yaşındadır. Cumhuriyet saltanatın kaldırıldığı, halkın yönetim biçimini değiştiren Atatürk’ün inkılaplarından bir tanesidir. Cumhuriyet millet egemenliğini ve …

Devamını Oku »

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı faaliyetler nelerdir

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı faaliyetler nelerdir Mustafa Kemal Atatürk vatanımızın daha güzel ve temiz olması için birçok çalışma yapmıştır. Atatürk çevremizin güzel olmasına çok büyük önem vermiştir. Bunu için Mustafa Kemal Atatürk birçok çeşitli ağaç dikerek Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğini yapmıştır. Atatürk ağaçları sevmesi ve çevreye olan ilgisini yürüyen …

Devamını Oku »

Atatürk’ün büyüklüğü yaptığı hangi işlerde görülür

Atatürk’ün büyüklüğü yaptığı hangi işlerde görülür Mustafa Kemal Atatürk’ü milletimiz için önder yapan, kazandığı savaşlar, söylediği sözle, yaptığı inkılaplar ve devlet adamlığı ile görülmektedir. Bir komutan olarak cephede mükemmel işler başarmıştır. Devlet adamı olarak halkı için yaptığı inkılaplar vardır. Türk milletinin kalkınması, ekonomik açıdan daha zengin bir devlet olması için …

Devamını Oku »

Atatürk’ün bir lider olarak Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirdi

Atatürk’ün bir lider olarak Türk toplumunun yaşantısını nasıl değiştirdi Mustafa Kemal Atatürk milletimiz için büyük bir önder olmuştur. İleri görüşlülüğü, keskin zekası, kararlılığı ve lider özelliği ile milletimizin düşmanlardan kurtulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk lider olarak yaşantımızı da yaptığı inkılaplar ile değiştirmiştir. Kılık kıyafet kanunu, harf inkılabı, medeni kanunu vb. …

Devamını Oku »

Atatürk’ün askeri eğitim görmek istemesinin nedeni nedir

Atatürk’ün askeri eğitim görmek istemesinin nedeni nedir Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğmuştur. Doğduğu dönem Osmanlı İmparatorluğunun çok zor zamanlarıdır. Devlet yıkılma durumuna gelmiş ve ekonomik sıkıntılar çekmiştir. Mustafa Kemal küçüklüğünden beri oynadığı asker oyunları ile hep asker olma isteği vatanına hizmet isteği vardır. Bu nedenle askeri eğitim almış …

Devamını Oku »

Atatürk’ün “Geçmiş bilinmezse gelecek bilinmez” sözünü açıklayınız

Atatürk’ün “Geçmiş bilinmezse gelecek bilinmez” sözünü açıklayınız Tarih tekerrürden ibarettir mantığı ile söylemiş olan bir söz olan bu söz ile geçmişin bir zaman sonra tekrar edeceğine ve geçmişi bilenin hataya tekrar düşmeyeceği belirtilmiştir. İnsanlar geçmişten dersler çıkararak geleceğe emin adımlarla yürüyebilir. Geçmişte kurulan devletlerden dersler çıkararak güçlü bir devlet elde …

Devamını Oku »

Atatürk’e olan sevgi ve saygınızı nasıl gösterilir

Atatürk’e olan sevgi ve saygınızı nasıl gösterilir Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgimizi ve saygımızı bizlere bıraktığı devlete, cumhuriyete, bizzat kendi yaptığı inkılaplara sahip çıkarak, Atatürk’ün hayatını ve geçmişini anarak  ve vatanımıza milletimize hayırlı birer evlat olarak, ülkemizi düşmandan koruyarak , ülkemizin gelişimi için elimizde ne geliyorsa yaparak, devlet malını ve …

Devamını Oku »

Atatürk’e ne zaman “başöğretmen” denilmeye başlandı

Atatürk’e ne zaman “başöğretmen” denilmeye başlandı Mustafa Kemal Atatürk. Milletimizin başına gelmiş en zeki ve büyük liderlerden sonuncusudur. Mustafa Kemal’in cumhuriyetin kurucusu olduğu ve bir çok inkılabı gerçekleştirdiği bilinmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’e harf inkılabında yeni harfleri getirmesi ile başöğretmen denilmeye başlandı. Tüm bu hizmetler ışığında Bakanlar kurulu, 11.11.1928 günü yaptığı …

Devamını Oku »